Llibertats Republicanes – Primera part

La idea bàsica d’aquest eix és la presentació tant de les idees generals com del projecte polític concret que representa i ha de representar el Contracte social i cívic, tot contemplant i explicitant els valors que ha de transmetre i la idea concreta. Els principals definidors del consens són la República i l’Autodeterminació, a través dels quals es vehiculen la resta de conceptes rellevants, com el Dret a decidir o el mateix Referèndum, tot posant al centre les Sobiranies.

Amb la participació de Dolors Sabater Puig, Sara Bailac i Ardanuy, Oriol Izquierdo Llopis i Daniel Raventós Pañella.

Modera David Companyon Costa.